28 personer omkom i fritidsbåtulykker i 2019

28 personer omkom i fritidsbåtulykker i 2019
Av Waypoint Maritime • 9. January 2020

En fersk rapport fra Sjøfartsdirektoratet ble gjort tilgjengelig idag, og resultatet er nedslående. Sommeren 2019 bød på mange alvorlige ulykker, og flere omkom i juli og august enn i hele første halvår til sammen.

Totalt registerte Sjøfartsdirektoratet 28 dødsfall knyttet til bruk av fritidsbåter i 2019. Dette er en økning på fire personer fra 2018. 

– Etter fjorårets nedgang i ulykker er det trist å se at kurven igjen peker oppover. Vi nærmer oss de siste 19 årenes gjennomsnittstall som er 32 omkomne i året. Sjøfartsdirektoratet har en nullvisjon om at ingen skal miste livet ved bruk av fritidsbåt. Vi vil derfor, i samarbeid med andre, intensivere det forebyggende arbeidet for å prøve å påvirke utviklingen, sier seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng. (https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/28-personer-omkom-i-fritidsbatulykker-i-2019/

27 av de 28 omkomne i 2019 var menn. Gjennomsnittsalderen var på 51 år, mens den yngste var 20 år. Dette understreker verdien i å ta Båtførerprøven, også for dem som er født før 1980 og dermed er fritatt fra kravet.

- Vi håper jo at denne trenden snur og at også de eldre båteierne ser nytten og viktigheten av å ha best mulig kjennskap til reglene som gjelder på sjøen. Dette vil og bidra til at en øker sikkerheten for seg og andre som ferdes på sjøen, påpeker sjøfartsdirektør Olav Akselsen. (https://www.sdir.no/aktuelt/nyhetsarkiv/flere-tar-batforerproven/

Vurderer nye tiltak 

Sjøfartsdirektoratet fikk i sommer på plass en nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker. Planen ble utviklet i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, og består av 64 større og mindre tiltak fordelt på ni innsatsområder.

I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet gitt Sjøfartsdirektoratet flere oppdrag for året som kommer.

– Vi skal blant annet se nærmere på om utleie av båt er regulert slik at sikkerheten for leietaker er tilstrekkelig ivaretatt, og vurdere økte krav til kompetanse på de raskeste fritidsbåtene, sier Søreng. Vi skal også forbedre vårt arbeid med statistikk. Per i dag fører vi kun statistikk over ulykker med omkomne. For å få et bedre grunnlag ønsker vi å utvide dette arbeidet til å også gjelde andre ulykker. Dette vil gi oss bedre kunnskap og mulighet til å spisse det forebyggende arbeidet, avslutter Søreng.

Ta Båtførerprøven før sesongen starter

Dersom du allerede nå vet at du vil ferdes på sjøen i sommer, anbefaler vi deg å ta Båtførerprøven før sesongen starter. 

Waypoint Maritime holder et lærerikt båtførerkurs med dyktige og oppdaterte instruktører som har fokus på å formidle innholdet i læreplanen på en spennende og forståelig måte. Våre kurs har en varighet på 1 dag med avsluttende eksamen, og du kan velge mellom kveldskurs og helgekurs over store deler av landet. 

Som et ekstra supplement får alle våre deltakere tilsendt et forberedende nettkurs ved påmelding til Båtførerprøven. Dette gir deg sjansen til å forberede deg godt hjemme før kursdagen, samt du vil ha muligheten til å besvare kontrollspørsmål og en tentamen som er nært knyttet opp til pensum. 


Vil du at vi skal komme til deg å holde kurs? Ta kontakt med oss på post@waypointmaritime.no // 55 33 07 00

Vår løpende oppdaterte kursoversikt finner du på https://waypointmaritime.no/kurs/batforerproven 

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer