Båtførerprøven eller Fritidsskippersertifikat?

Båtførerprøven eller Fritidsskippersertifikat?
Av Waypoint Maritime • 22. January 2020

Er du usikker på hvilke kvalifikasjoner som kreves av deg som båtfører? Vi forklarer deg forskjellene mellom de ulike sertifikatene.

For å føre fritidsbåt i Norge kan det være at du trenger et båtførerbevis. Størrelsen på båten og alderen på båtføreren bestemmer hvilket sertifikat du trenger. Vi skiller mellom tre ulike sertifikater - båtførerbevis/båtførerprøven, fritidsskippersertifikat (D5L eller D5LA) og ICC (internasjonalt båtførersertifikat). 


BÅTFØRERBEVIS 

Dersom du er født etter 01.01.1980 og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hk, vil du behøve et båtførerbevis. Båtførerbeviset er et bevis som lar deg føre fritidsbåt opptil 15 meters lengde (49,21 fot) innenfor Norges grenser, uten ytterligere begrensninger. 

Båtførerprøven kan avlegges fra fylte 14 år, mens båtførerbeviset blir utstedt ved fylte 16 år.

Hvorfor er det viktig med båtførerbevis? 

Et minimum av kunnskap er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, både for deg selv og for de som er med deg i båten. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer derfor alle som skal føre fritidsbåt til å ta båtførerprøven, uavhengig av om du er født før eller etter 1980. Personer født før 1980 er fritatt for kravet om båtførerbevis, og kan føre båter med lengde opptil 15 meter uten å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis. Statistikken viser dog at gjennomsnittsalderen på omkomne i fritidsbåtulykker i 2019 var 51 år (https://waypointmaritime.no/blogg/28-personer-omkom-i-fritidsbatulykker-i-2019).

Under båtførerprøven testes kunnskaper innen sjømannskap, navigasjon, sjømerker, håndtering av nødsituasjoner og regler som gjelder til sjøs. Ved å bestå båtførerprøven får du bekreftelsen på at du har denne kunnskapen – båtførerbeviset.

Med båtførerbeviset kan du også oppnå rabattordninger hos enkelte forsikringsselskap ved forsikring av båten din. Skulle du være uheldig å komme ut for en ulykke, vil din forsikringsutbetaling kunne bli avkortet om du ikke har påkrevd båtførerbevis. Dersom du låner bort båten din til andre, er det du som er ansvarlig for at fører av båten har båtførerbevis.


FRITIDSSKIPPERSERTIFIKAT

Skal du føre en fritidsbåt mellom 15 og 24 meter må du inneha et fritidsskippersertifikat, også kalt D5L. 

Vi skiller her mellom D5L og D5LA. Med D5L kan du føre norske fritidsfartøy i stor kystfart. D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann). 

Det stilles fire krav for å få dette sertifikatet: 

1. Du må være fylt 18 år 
2. Du må ha bestått fritidsskippereksamen etter gjeldende læreplan hos et kurssenter godkjent av Sjøfartsdirektoratet 
3. Du må ha gyldig helseerklæring fra lege som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, samt allmenn helsetilstand.
4. Du må ha dokumentert godkjent fartstid 

Pensum består av åtte moduler som tar for seg navigasjon, navigasjonshjelpemidler, sjøveisregler og brovakthold, skipslære, sikkerhet, teknologi/motorlære samt navigasjonshjelpemidler i praksis og håndtering av fartøy. Alle moduler har en skriftlig eller praktisk avsluttende eksamen. 


INTERNASJONALT BÅTFØRERSERTIFIKAT 

Det norske båtførerbeviset er et nasjonalt sertifikat. Dersom du vil leie båt i utlandet kan det være at et norsk båtførerbevis ikke er tilstrekkelig. På grunn av dette ble Norge i 2011 med i en internasjonal ordning som gjør det enklere for nordmenn å leie båt i utlandet. ICC, International Cerfiticate of Competency, er en internasjonal standard for fritidsbåtsertifikat.

I dag er følgende land tilknyttet ICC:

Tyskland, Nederland, Polen, Serbia, Slovakia, Sveits, Ukraina, Østerrike, Belgia, Hviterussland, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkiske republikk, Finland, Ungarn, Irland, Latvia, Litauen, Luxemburg, Norge, Romania, Sør-Afrika, Storbritannia og Nord-Irland.

Andre land godtar også ICC uten å ha skrevet under på avtalen. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med utleiere i det aktuelle landet der du har tenkt å leie båt, hvis landet ikke er blant de ovenfor nevnte. 

Det er tre krav for få utstedt et internasjonalt båtførersertifikat: 

1. Du må ha bestått båtførerprøven 
2. Du må ha bestått praktisk utsjekk hos tilbyder godkjent av Sjøfartsdirektoratet 
3. Du må ha fylt ut en egenerklæring om helse 

Obs: ICC gir de samme rettighetene som et vanlig båtførerbevis, altså norske fritidsbåter inntil 15 meter. Merk at når du er i utlandet må du også forholde deg til regelverket i landet du besøker, og landet er ikke forpliktet til å gi deg de samme rettighetene.

Du bør alltid ta kontakt med myndighetene i det landet du skal besøke for å finne ut hvilke krav til sertifikat som gjelder.

Lyst å finne ut mer? Se vår kursoversikt på www.waypointmaritime.no 


 

 

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer