Båtførerprøven - rett hjem i egen stue

Båtførerprøven - rett hjem i egen stue
Av Anette Heggøy • 15. April 2020

Som følge av det pågående koronautbruddet i Norge og stengte utdanningsinstitusjoner har Waypoint Maritime satset på nettkurs og webinarer for båtførerprøven. Nå får du alle forberedelsene du trenger til eksamen, inkludert en av våre dyktige instruktører, rett hjem i egen stue.

Behovet og ønsket for å ta båtførerprøven er stort i månedene fram mot sensommeren. Et minimum av kunnskap er viktig for å kunne ferdes trygt til sjøs, både for deg selv og for dem som er med deg i båten. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer derfor alle som skal føre fritidsbåt til å ta båtførerprøven, uavhengig av om du er født før eller etter 1980.

Hverdagen og situasjonen i Norge er brått blitt en annen, og det krever omstilling også av oss som utdanningsinstitusjon. Vi har derfor utviklet nettkurs og webinarer i båtførerprøven for å kunne møte våre kunder på en ny måte, samtidig som vi dekker behovet for kunnskap, formidling og åpne dialoger. 

Vårt webinar er et nettbasert seminar hvor en av våre dyktige instruktører er tilgjengelig live hjemme i egen stue. Fokuset ligger på samme sted som på våre fysiske kurs - å formidle innholdet i læreplanen på en lett, lærerik og forståelig måte.

Sammen med instruktør vil man gå gjennom pensum for båtførerprøven, og instruktøren vil jobbe sammen med deltakerne i praktiske oppgaver i kart og navigasjon. Som supplement til webinaret får man også tilgang til vårt forberedende nettkurs som du selvfølgelig beholder helt til du er klar for å gå opp til eksamen. 

Nettkurset inneholder de samme emnene som man finner i pensum, og er beriket med forklarende videoer og kontrollspørsmål etter hvert emne slik at du kan teste deg selv. På slutten av nettkurset vil du få muligheten til å besvare 50 eksamensrelaterte spørsmål. 


Hva får du?

  • Et 3-timers webinar hvor en erfaren instruktør veileder deg og går igjennom pensum. Instruktøren vil også demonstrere metoder for arbeid i kart og navigasjon. 
  • Muligheten til å anonymt stille spørsmål til instruktør underveis. Spørsmålene sendes via chat og besvares i plenum. 
  • Kostnadsfri tilgang til vårt forberedende nettkurs med videoer, kontrollspørsmål og en tentamen med 50 eksamensrelaterte spørsmål.
  • Tilgang til opptak av webinaret slik at du kan jobbe videre med nettkurset og webinaret som forberedende materiell til eksamen. 
  • Ved ønske eller behov vil du ha mulighet til å booke 1-1 undervisning for de delene av nettkurset du ønsker grundigere gjennomgang på.
  • Det vil bli lagt opp til et nytt webinar som repetisjon før eksamen for dem som ønsker dette. Tidspunkt for repetisjon vil bli satt så nærme eksamen som er mulig og hensiktmessig. 


Vi anbefaler alle våre deltakere som ønsker å delta på webinar om å gå igjennom det forberedende nettkurset i forkant. På denne måten kan du notere deg hvor du synes det er vanskelig og ønsker en ekstra gjennomgang av instruktør, eller notere deg spørsmål du ønsker å stille. 

Påmelding og mer informasjon finner du på våre nettsider https://waypointmaritime.no/kurs/webinar-for-batforerproven-inkludert-gratis-nettkurs

 

Hvordan holdes eksamen? 

Som følge av det pågående koronautbruddet er alle utdanningsinstitusjoner pålagt å holde stengt t.o.m søndag 26.april.

For eksamen innebærer dette at vi avventer ytterligere informasjon for når vi igjen kan åpne våre klasserom. Vi er i tett dialog med myndighetene og jobber med å få dispensasjon til å avholde eksamen i seperate, mindre grupper som tilfredsstiller kravene til smittevern. Dersom tiltaket skulle bli langvarig jobbes det med alternative løsninger for avleggelse av eksamen fra Norsk Test v/Båtførerregisteret. 

Alle deltakere som er påmeldt kurs, nettkurs eller webinar via Waypoint Maritime vil være en førsteprioritert for en snarlig gjennomførelse av eksamen så snart dispensasjonene er godkjent eller kravene til utdanningsinstitusjoner blir endret. Løpende oppdatert informasjon blir sendt ut til hver enkelt underveis.

Eksamen vil bli avholdt på våre 65 testsentre over hele landet så snart myndighetene åpner opp for klasseromsundervisning. 

Merk at eksamensavgift på kr 768,- må betales til Båtførerregisteret før man avlegger eksamen. Denne avgiften dekker også utstedelse av ditt båtførerbevis. 

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer