Fokus på sikkerhet under tidenes båtsommer.

Fokus på sikkerhet under tidenes båtsommer.
Av Carl Christian Andersen • 12. July 2020

Med rekordsalg av fritidsbåter, og oppfordring til norgesferie, tyder alt på at det går mot tidenes båtsommer. Da er det ekstra viktig å ha fokus på sikkerhet.

Heldigvis er det få av oss som opplever dramatiske hendelser på og ved sjøen. Statistikken viser likevel at det er en jobb å gjøre for å øke sikkerheten, samt hindre skader og dødsfall ved bruk av fritidsbåt. Da er det viktig at alle bidrar. Dette aktualiseres i enda sterkere grad i år. Alt tyder på at vi går mot tidenes båtsommer. Det er rekordsalg av fritidsbåter i alle størrelser, det er stadig flere myke trafikanter på sjøen, og i år oppfordres vi til norgesferie. Det gjør at vi i tillegg kan forvente stor aktivitet i strandsonen og langs hele kysten. Derfor er det i år enda viktigere å være oppmerksomme og å vise ansvar.

Det viktigste tiltaket bør vær det enkleste. Vi må rett og slett bli mer oppmerksomme når vi fører fritidsbåter. Oppmerksomme på regler og retningslinjer, egen kunnskap og ferdigheter, og på omgivelsene. 

Å løfte blikket, både bokstavelig og med tanke på å øke bevisstheten knytet til farer, blir enda viktigere med økt aktivitet. Antallet myke trafikanter til sjøs, som kajakkpadlere, har hatt rekordvekst de siste årene. Dette kombinert med et økende antall hurtiggående fartøy gir utfordringer, og gjør behovet for å vise aktsomhet enda større.

Artikkelen er hentet fra Sjøfartsdirektoratet. Les hele artikkelen på sdir.no

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer