Forvirring om styrbord og babord fører til ulykker - folk kjenner ikke vikepliktreglene

Forvirring om styrbord og babord fører til ulykker - folk kjenner ikke vikepliktreglene
Av Waypoint Maritime • 17. July 2019

Det er fint med høyre og venstre når man er alene ombord. Men hva når en er flere ombord og ikke alle nødvendigvis sitter samme veien. Hva blir da høyre og venstre? På samme måte som regnskapsførere må holde rede på debit og kredit, må en kreve at Båtførere kan sin styrbord og babord.

Innsalget på TV 2 Nyhetene om styrbord og babord var mer underholdende enn oppklarende.

 

For ordens skyld selv engelskmennene har akseptert styrbord og babord til sjøs

Styrbord er et fartøys høyre side sett i fartøyets fartsretning. Dette i motsetning til babord som er dets venstre side sett i fartsretningen.

Navigasjonslys på fartøyets styrbord side er grønt.

Ordet styrbord stammer fra norrønt stýri, fra verbet stýra (lede, føre) og borð (kant). Vikingene styrte sine båter med styreåre (ror) som alltid var festet på styrbord side. Rormannen, som holdt styreåren med begge hender, stod delvis med ryggen mot båtens babord [bak] side.

En seilbåt sies å seile for styrbords halser når den har vinden inn fra styrbord.

Mer enn halve jordkloden er blitt enige om Sjøveisreglene det kan derfor være at de har noe for seg, selv engelskmennene som på landjorden kjører på venstre side av veien har akseptert at til sjøs viker man til styrbord som altså er høyre i følge fartsretningen.

 

Det er Behov for økt Kompetanse

Vår oppfordring blir derfor - send de du er glad i på Båtførerkurs, også de over 50 som kan og vet alt!

Følg med på vår kurskalender for å finne kurslokasjonen og kurstidspunkt som passer deg:

https://waypointmaritime.no/kurs/batforerproven 

Om du ikke finner et kurs, ta kontakt eller følg oss på Facebook for å bli oppdatert når vi holder kurs nær deg.

Ship O' Hoi

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer