Høy fart, promille og mørket tar livet av menn på sjøen

Høy fart, promille og mørket tar livet av menn på sjøen
Av Waypoint Maritime • 16. July 2019

Heldigvis har det aldri vært færre som omkommer ved ulykker i fritidsbåt. Så langt i år har ni personer omkommet, det er det laveste tallet Sjøfartsdirektoratet har registret.

Fortsatt er det menn i sin beste alder som omkommer i ulykker til sjøs, gjennomsnittsalderen er 52 år og menn utgjør 92% av de omkomne for perioden 2013 -2018 i følge tallene fra Sjøfartsdirektoratet.

Fall overbord og kantring

Halvparten av de som omkom i fjor, falt over bord eller var i en båt som hadde kantret. De fleste druknet, med nedkjøling som mulig medvirkende årsak. De hadde enten ikke flytevest eller en flytevest som ikke fungerte. De fikk ikke varslet med mobil eller på andre måter, og det tok lang tid før ulykken ble oppdaget og nesten ingen av disse var ruspåvirket.

Grunnstøtinger og kollisjoner

Alle i denne kategorien var yngre forulykkede, under 45 år, derav tre tenåringer, fem av seks var ruspåvirket, med en gjennomsnittlig promille på 1,4. Promillegrensen er 0,8 promille for båtførere av båt under 15 meter. Høy fart gjorde at de omkommne hadde fått livstruende hodeskader, som enten direkte eller indirekte var årsak til drukning.

Fall mellom båt og brygge

De sterkest ruspåvirkede (2,3 i promille) blant de omkommne var menn over 50 som falt i sjøen nattestid.

Flest i Hordaland
I 2018 var åtte av de omkomne utenlanske (35 prosent) viser statistikk fra Sjøfartsdirektoratet. 
I tre av ulykkene var fire av de omkomne utenlandske som fisket.
De fleste dødsulykkene skjedde i Hordaland, Telemark og Vest-Agder.

 

Vår oppfordring blir - send de du er glad i på Båtførerkurs, også de over 50 som kan og vet alt!

Følg med på vår kurskalender for å finne kurslokasjonen og kurstidspunkt som passer deg:

https://waypointmaritime.no/kurs/batforerproven 

Om du ikke finner et kurs, ta kontakt eller følg oss på Facebook for å bli oppdatert når vi holder kurs nær deg.

Ship O' Hoi

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer