Regjeringen innfører årsgebyr for fritidsbåter

Regjeringen innfører årsgebyr for fritidsbåter
Av Anette Heggøy • 6. January 2021

Fra 01.januar 2021 innføres det et årsgebyr for alle fritidsbåter over 7 meter som er registrert i NOR.

I forbindelse med statsbudsjettet ble det fra 01.januar 2021 bestemt at alle eiere av fritidsbåter over 7 meter som er registrert i NOR-registeret må betale et årsgebyr på 200 kroner. Endringen gjelder også næringsfartøy fra og med 7 meter som ikke mottar årsgebyr for sertifisering/fartøyinstruks. Målet er blant annet å sikre et mest mulig korrekt register. 

Sjøfartsdirektoratet erfarer at mange ikke melder fra om endringer i registrerte opplysninger i NOR-registeret, for eksempel meldeplikten når et fartøy selges. For å få et mer ajourført register innføres derfor gebyret som må betales av registrert eier per 01.01.21.

Et oppdatert register er viktig også i et miljøperspektiv. Et realregister som NOR må være troverdig i form av korrekte opplysninger, blant annet for sporing av forlatte fritidsbåter og for å lette gjennomføringen av kontroll og tilsyn for næringsfartøy. 

NOR-registeret er frivillig for fritidsbåter over 7 meter, men obligatorisk for båter over 15 meter. Det er dog mange fordeler ved å være registrert i NOR. Registrering gir bedre sikkerhet ved kjøp og salg av båt, gjør finansieringen lettere og man mottar et nasjonalitetsbevis som bekrefter at båten er norsk og hvem som eier. Sistnevnte er et viktig dokument på utenlandsturer, hvor innsjekk på havne-toll og immigrasjonskontorer har vist seg å være mye smidigere for båteiere som har nasjonalitetsbevis. 


Les mer om gebyret og NOR-registeret her: https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/innforer-arsgebyr-for-fritidsbater-i-nor-samt-naringsfartoy-som-ikke-betaler-gebyr-i-dag/?fbclid=IwAR0EG8x66844UkVsmbnK6nsc9joGsLvyWjgI8z87fn-66n2mSLaelTFVNpg

https://www.sdir.no/fritidsbat/registrere-fritidsbat-i-nor/Hvorfor-frivillig-registrere-fartoy-i-NOR/

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer