Sjøfartsdirektoratet snur barnehager får drive sjøvettopplæring

Sjøfartsdirektoratet snur barnehager får drive sjøvettopplæring
Av Waypoint Maritime • 27. May 2019

Barna i Bergstø Barnehage kan fortsette å bruke sjekten sin til sjøvettopplæring, fiske, søppelrydding på holmen de har "adoptert" og overnatting på lavo-øya Foto: Bergstø Barnehage.

Unntak for fartøy som fører 12 passasjerer eller færre i undervisningssammenheng

På grunn av mange høringssvar vil det ta tid å fastsette nytt regelverk for fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Sjøfartsdirektoratet gir derfor et begrenset unntak fra regelverket for de som driver med sjøvettopplæring i regi av barnehager, skoler eller lag og foreninger.

Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før.


Sjøfartsdirektoratet arbeider for tiden med ny forskrift for fartøy som fører 12 passasjerer eller færre. Det er stort engasjement rundt disse endringene, noe som antall høringsinnspill til forslagene viser. Direktoratet får ikke fastsatt forskriften i inneværende sesong.

Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler derfor fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før, uten at det er nødvendig å søke om dispensasjon. Aktørene må da følge reglene som gjelder for fritidsfartøy. I tillegg anbefaler Sjøfartsdirektoratet at aktørene også oppfyller følgende:

  • Fartøyet opererer i maksimum 10 knop
  • Fører av fartøyet har båtførerprøven
  • Det er god mobildekning i området og mobiltelefonen oppbevares i vanntett futteral
  • Alle om bord er iført egnet flyteutstyr under hele seilasen
  • Fartøyet har om bord en innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet

 

https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/unntak-for-fartoy-som-forer-12-passasjerer-eller-farre-i-undervisningssammenheng/

Se oversikt over våre kurs i Båtførerprøven - GRATIS Forberedende Nettkurs er inklusiv!

https://waypointmaritime.no/kurs/batforerproven    

Om du ikke finner et kurs, ta kontakt eller følg oss på Facebook for å bli oppdatert når vi holder kurs nær deg.

Ship O Hoi!

 

 

 

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer