Sjøvettreglene

Sjøvettreglene
Av Waypoint Maritime • 3. January 2020

Waypoint Maritimes visjon er å skape trygghet på sjøen. Et minimum av kunnskap er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, både for en selv og for dem som er ombord i båten. Har du kunnskap har du også de beste forutsetninger for å nyte gleden det er å føre et fritidsfartøy, og du skaper sikkerhet og trygghet som er viktig for deg selv, dem du har med deg og omgivelsene dine.

Sjøvettreglene er utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet, og gir deg noen grunnleggende regler for hvordan du ferdes sikkert i båt. Det er dessverre slik at selv om stadig flere tar Båtførerprøven, skjer det for mange ulykker hvor fritidsbåter er involvert. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer derfor alle til å ta Båtførerprøven, uavhengig om du er født før eller etter 1980. 

Sjøvettreglene - Vis sjøvett! 

1. Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen. 

2. Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må være i orden, og være lett tilgjengelig. 

3. Respekter vær og farvann 
Båten må bare benyttes under egnende forhold.

4. Følg sjøveisreglene 
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og laterneføring må overholdes. 

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg 
Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter fra og med 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. 

6. Vær uthvilt og edru 
Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter. 

7. Vis hensyn 
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.


Husk at ulykker skjer når du minst venter det, så forbered deg på at det kan skje, og hvordan du skal forholde deg.
Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.

Under Båtførerprøven testes nettopp det overnevnte, kunnskaper innen sjømannskap, navigasjon, sjømerker, håndtering av nødsituasjoner og regler som gjelder til sjøs. Ved å bestå Båtførerprøven får du bekreftelsen på at du har denne kunnskapen - Båtførerbeviset. 

- Båtførerbeviset utstedes ved fylte 16 år, men er du fylt 14 år vil du kunne gå opp til eksamen. Båtførerbeviset vil bli sendt til deg så snart du er fylt 16 år. - 

Waypoint Maritime holder Båtførerprøven i hele landet. Følg gjerne med på vår kursoversikt https://waypointmaritime.no/kurs/batforerproven

Mer å lese på

Løft blikket!

Løft blikket!

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningse...

Les mer