Løft blikket!

Løft blikket!
Av Anette Heggøy • 26. July 2021

LØFT BLIKKET er en holdningskampanje med et mål om at alle som ferdes i båt skal bli flinkere til å ta mer bevisste valg, både for egen og andres sikkerhet. Ønsket er at LØFT BLIKKET- kampanjen kan være en vekker for båtfolk, og starten på en holdningsendring på og ved sjøen.

De siste årene har man sett en gledelig nedgang i antall omkomne i fritidsbåtulykker på årsbasis, fra et snitt på rundt 30 personer og ned til 20 personer i 2020. Denne nedgangen har dessverre ikke vist seg i første halvår av 2021, og Sjøfartsdirektoratet har registrert 14 omkomne ved bruk av fritidfartøy første halvår i 2021, alle menn. 

Sjøfartsdirektoratet tror at bruk av vest kunne ha reddet flere. Fire personer er fortsatt savnet etter ulykkene, og bruk av vest kunne spart flere familier fra uvissheten om hva som har skjedd. Av de i alt 14 omkomne var 86 prosent 40 år eller eldre, og hovedårsaken til dødsfallene dette året har vært at de omkomne har havnet i vannet, enten ved fall over bord eller at båten har kantret.

Ny holdningskampanje

Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet har nå gått i sammen om en holdningskampanje - LØFT BLIKKET som har fokus på å være oppmerksom og avpasse farten etter forholdene. For visste du at: 

- Halvparten av alle ulykker på sjøen skyldes kantring og fall over bord?

- At over 50% av båtførere har ingen formell kompetanse?

- At navigasjonsutstyr og mobiltelefon stjeler oppmerksomheten fra båtføreren?

- At mørke og dårlig sikt øker sannsynligheten for ulykker med fritidsbåt?

- At trafikken på sjøen øker, og at farten blir stadig større?

- At ved ved en bråstopp i 20 knop blir kroppen utsatt for krefter tilsvarende 12 ganger egen kroppsvekt? 

Det ble nylig gjennomført en krasjtest med 20 knops fart på Research Institutes of Swedens testbane. 20 knop er en hastighet veldig mange norskeide fritidsbåter kan oppnå, og dukkene som ble brukt i testen simulerte en vanlig familie på fire personer. Samtlige av dukkene ble kastet ut av båten. –Jeg ble ikke overrasket over dramatikken vi ser ved 20 knop. Men det som bekymrer meg er at mange kjører mye fortere enn dette, sier Klaus Hahn, direktør i Testfakta AB.

–Hvert år skjer det alvorlige grunnstøtings- eller kollisjonsulykker med høy fart. En del av disse ulykkene skjer ved nedsatt sikt i mørket, men det er også flere eksempler på ulykker som har skjedd på dagtid. Denne testen viser på en god måte hvorfor det er viktig å løfte blikket, være oppmerksom og avpasse farten etter forholdene, sier Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.

Trygghet på sjøen

Waypoint Maritimes visjon er å skape trygghet på sjøen, og alle våre instruktører innehar derfor maritim utdannelse og bakgrunn, også dem som skal undervise for båtførerprøven. En av våre instruktører, Joachim Holmedal har lang fartstid bak seg som RIB-pilot og vet utmerket godt hvor viktig det er å løfte blikket på sjøen. - Ikke alle tenker over at det finnes fartsgrenser også til sjøs. Krasjtesten som nylig er gjennomført viser de potensielle alvorlige effektene av å miste kontrollen i en relativt vanlig hastighet på sjøen, og det er derfor skremmende å tenke på konsekvensene en enda større fart kan utgjøre i slike ulykker.

- Mitt beste råd for sommeren er å huske på "Sjøvettreglene" før man legger ut på tur sier Holmedal. Sjøvettreglene, sammen med den nye holdningskampanjen gjør det tryggere på sjøen, både for deg og dem du har rundt deg. 

Husk sjøvettreglene!

1. Tenk sikkerhet
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann
Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4. Følg sjøveisreglene
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord. 

6. Vær uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.

7. Vis hensyn
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Sist, men ikke minst: loftblikket.no 

Mer å lese på