Kjøpsvilkår for kurs


Waypoint Maritime forbeholder seg retten til å avlyse et kurs dersom det er for få deltakere, syk lærer, vanskeligheter med lokale etc. uten å tilbakebetale eventuelle utlegg en kunde måtte ha i forbindelse med reise, opphold, kost eller lignende.

Waypoint Maritime forplikter seg likevell til å opplyse kunden om dette innen rimelig tid.

Kunden forplikter å skriftlig informere Waypoint Maritime dersom han/hun ikke kan stille.

Dersom ingen skriftlig beskjed er gitt, vil kunden motta faktura i sin helhet uansett om han/hun har deltatt eller ikke. Dersom det da er under 7 dagers varsel blir kunden fakturert kursavgiften i sin helhet.

Eleven plikter å betale kr 768,- til Båtførerregisteret.no i eksamensavgift hvis man ønsker å gå opp til eksamen.

Elever som er under 18 år må meldes på av foresatte, med deres personalia, mailadresse etc. Ved valg av faktura som betalingsmiddel kommer denne da til foresatte, samt dere vil motta bekreftelse for påmeldingen og annen relevant info.

Avbestilling senere enn 7 dager før kursstart eller ved ikke fremmøte til kurs(dette gjelder også repetisjonsdeltakere) belastes full kursavgift. Avbestilling må skje skriftlig til post@waypointmaritime.no for at denne skal være gyldig.

Vårt forberedende nettkurs, som blir tilsendt per e-post ved påmelding må være fullført for å ha retten til et nytt, gratis kurs dersom man mot formodning ikke skulle bestå eksamen.

Fortrinnsvis blir all nødvendig informasjon tilsendt per e-post. Husk og oppgi en gyldig e-postadresse ved bestilling. 

 

Angrerett


Ved kjøp av båtførerkurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks fysiske varer på internett.

Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg begrensninger i angrerettsloven.
Punkt b sier at: 'Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom'.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter.
Tidsrommet må være begrenset og Waypoint Maritime sine standardkurs faller innenfor denne begrensningen og kunden har ikke angrerett.

Kurs og pakker som varer i lengre periode kan falle innenfor angrefristen.
I slike tilfeller er man i stedet henvist til de avbestillingsregler som gjelder:

"Avbestilling skal skje skriftlig minst 7 dager før kurset avholdes for å unngå å betale kursavgiften.

Avbestilling senere enn 7 dager før kursstart eller ved ikke fremmøte til kurs(dette gjelder også Repetisjons deltakere) belastes full kursavgift. Avbestilling må skje skriftlig til post@waypointmaritime.no for at denne skal være gyldig.

Er det sykdom som forhindrer eleven fra å komme, må legeerklæring fremlegges samme dag eller før.

Kunder kan flyttes til andre kurs dersom det er mer hensiktsmessig, mot gebyr."