Maritim kompetanse

Vi skaper trygghet på sjøen ved å utdanne mennesker i det maritime faget.

Vi er Waypoint

Opplæring i maritime fag i hele Norge

I 2016 hadde vi over 3700 kursdeltagere

Vi har lang erfaring fra maritime faget

7 ulike kurs for alt fra profesjonelle til amatører

Vi er 11 instruktører med lang erfaring både internasjonalt og nasjonalt.

Tilknytning til spesialkompetanse innen maritim næring

Vi skal bygge maritim kompetanse

Vi skal sørge for at du er tryggere på sjøen

Landsdekkende kursleverandør med mobilt simulator utstyr

Waypoint Maritime har holdt både Båtfører- kurs og ROC kurs for nærmere 90 av våre ansatte til nå, på flere av våre lokasjoner.
Disse har gitt oss gode tilbakemeldinger og vi ser derfor frem til et videre samarbeid og flere kurs fra Waypoint Maritime
Robert Johansen, Kvalitetsleder, Salmar
Profesjonelt gjennomførte kurs med særs imøtekomende kursansvarlig og kursholdere


Kjell Harald Nedreaas, Prosjektleder, Havforskningsinstituttet