Waypoint Maritime logo
ROC-kurs

ROC-kurs

ROC (Radiooperatør)

ROC-kurset går over 39 obligatoriske skoletimer fordelt på teori og praksis. Kurset gir den faglige og teoretiske kompetansen for å utløse et sertifikat etter avsluttende skriftlig og muntlig eksamen.

I mindre norske skip og flyttbare innretninger er det krav om å ha både radiokommunikasjon utstyr som opererer i GMDSS systemet og kvalifiserte radiooperatører ombord om fartøyet opererer i fartsområde A1. For å bli kvalifisert radiooperatør må man inneha ROC.

Hva er ROC?

ROC – ”Restricted Operators Certificate” er et internasjonalt radiooperatørsertifikat for yrkesbåter utstyrt med GMDSS radioutstyr (I henhold til STCW 2010 konvensjonen).

Begrenset radiooperatørsertifikat er for mannskap på yrkesbåter over 8m som skal operere påbudt VHF og GMDSS radioutstyr i fartsområde A1. For fartsområde utenfor VHF DSC dekning (A1) må minst en om bord ha et GOC sertifikat.