Waypoint Maritime logo
VHF / SRC-kurs

VHF / SRC-kurs

SRC -"Short Range Certificate" er det vi kaller et ordinært VHF-sertifikat. Det er et internasjonalt krav at maritimt radioutstyr må betjenes av personer som innehar et sertifikat som bevis på at de har kunnskapen som trengs for å delta i denne tjenesten. VHF radio er det beste kommunikasjonsmiddelet vi har på sjøen og vi anbefaler alle som ferdes på sjøen å benytte seg av VHF/m DSC.