Waypoint Maritime logo
 Fritidsskipperkurs D5L

Fritidsskipperkurs D5L

Hvis du ønsker å føre fritidsbåt med skroglengde fra 15 meter inntil 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat (D5L). Med D5L kan du føre norske fritidsfartøy i stor kystfart (Forskrift om fartsområder § 13). D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

For mindre båter mellom 8 og 15 meter skroglengde trenger du båtførersertifikat. Se våre sider for informasjon om båtførerprøven. 

Fiskeskipper C1 får du også løse ut etter samme teori som D5L