Waypoint Maritime logo
Informasjon

Informasjon

Båtførerprøven er en obligatorisk teoretisk prøve for førere av mindre fritidsbåter i Norge. Prøven tar for seg grunnleggende sjømannskap, lover og regler, navigasjon og kartlesing.

BåtførerprøvenMaritime kurs

Dette må du ha med deg på kursdagen:

  • Gyldig legitimasjon (må fremvises før eksamen)
  • Kvittering for bestilling (vises ved forespørsel)
  • Dokumentasjon på lese og skrivevansker (ved utvidet tid på eksamen)
  • Alt av kursmateriell blir utlånt av oss


Waypoint Maritime er et ledende kompetansesenter for maritim utdanning, og er en erfaren, kunnskapsrik og faglig sterk kurstilbyder. Vi innehar de høyeste maritime sertifikasjoner, og vårt faglige pensum oppdateres kontinuerlig. Alle våre instruktører har maritim utdanning, og er dyktige og faglig oppdaterte. Vår visjon er å skape trygghet på sjøen, og det gjør vi gjennom å holde lærerike og nyttige kurs med fokus på formidling og praktiske oppgaver. 

Alt du trenger å vite for Båtførerprøven:

Hvem trenger båtførerbevis?
Dersom du er født fra og med 01. januar 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt over 8 meters lengde eller med mer enn 25 hestekrefter, må du ha bestått båtførerprøven. For skroglengder 15 til 25 meter gjelder fritidsskippersertifikat, les mer her. 

Bestått båtførerprøve lar deg føre fritidsbåter i Norge opp til 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor rikets grenser. Vi anbefaler alle å ta båtførerprøven, uavhengig om man er født før eller etter 1980 da teorien vi gjennomgår på kurset er verdifull for alle som skal ferdes på sjøen. 

Båtførerprøven kan tas fra fylte 14 år. Båtførerbeviset vil da bli tilsendt fra dagen man fyller 16 år.

Hva er eksamensavgiften?
Eksamensavgiften for båtførerprøven er på kr 837,- og betales direkte til Norsk Test v/Båtførerregisteret.no. Her må alle deltagere som skal opp til eksamen registrere seg med personalia og bilde før eksamensdagen. Skulle du mot formodning stryke på eksamen kommer det en kontinusjonsavgift på kr 441,- som også betales til Norsk Test v/Båtførerregisteret.no

Hva er inkludert i kursavgiften?
I tillegg til undervisning på ønsket dag med instruktør, får du også på kurs med oss tilgang til et forberedende nettkurs ved påmelding. Nettkurset tar deg kort gjennom hoveddelene av pensum og består av forklarende videoer, kontrollspørsmål etter hvert emne samt en avsluttende tentamen for dem som ønsker å bryne seg litt ekstra. På selve kursdagen vil du få utlånt det du trenger av kart, nettbrett og alle tillatte hjelpemidler. Du trenger altså kun å ta med deg mat/drikke samt gyldig legitimasjon.

 

Hvordan foregår eksamen?
Eksamen for båtførerprøven er en elektronisk prøve og tas på våre nettbrett på slutten av kursdagen. Eksamen består av 50 tilfeldig utvalgte spørsmål fra alle fire deler av pensum: Sjømannskap - Lover og regler - Navigasjon og kartlesing - Spesielt viktige emner og skal gjennomføres på 60 minutter. For å bestå eksamen må du ha minst 80% riktige svar, eller maksimum 10 feil. I tillegg til dette er det et eget krav om maksimum 2 feil på "spesielt viktige emner". Man kan altså stryke med tre feil på eksamen visst alle feilene ligger innenfor spesielt viktige emner. Hva pensum består av kan du lese her: https://www.sdir.no/veiledninger/pensum-til-batforerproven/ Visst du ikke består prøven kan du tidligst avlegge ny prøve etter 14 dager.

Eksamensavgiften
Er  ikke inkludert i kursavgiften og er på kr 837,-, betales direkte til Båtførerregisteret.no. Denne avgiften dekker også utstedelse av ditt båtførerbevis. Ved kontinueringsprøve er prisen kr 441,- 

Alle hjelpemidler, kart og nettbrett til å gjennomføre eksamen på er inkludert i kursavgiften. Man blir automatisk oppmeldt til eksamen samme kveld og trenger ikke å foreta seg annet enn å betale eksamensavgiften via profilen man oppretter på www.båtførerregisteret.no 

Dersom man mot formodning skulle stryke på eksamen vil man få et nytt, gratis kurs av oss. Bruk rabattkoden "REP23" ved påmelding for å ikke bli belastet med ny kursavgift. OBS: Denne rabattkodene kan kun brukes av deltakere som har vært på kurs hos oss, og avvik vil bli etterfakturert. 

Det er mulig å ta eksamen som privatist hos oss. Ønsker man å ta eksamen som privatist tar man kontakt med oss på post@waypointmaritime.no. Oppmøte for privatister er vanligvis den siste timen på våre oppsatte kurs. Er kurset fullt kan tidspunktet for privatisteksamen bli forskjøvet visst dette er nødvendig av smittevernhensyn. Privatister får også utdelt alt man behøver av kart, nettbrett og tillatte hjelpemidler. 

På vårt hovedkontor i Bergen, Strandgaten 223 tilbyr vi eksamen mandag-fredag mellom 09.00 og 15.00 utenom oppsatte kursdatoer. Ta kontakt med oss på post@waypointmaritime.no for å booke tidspunkt. 


Når får jeg båtførerbeviset mitt?
Båtførerbeviset blir utstedt og sendt per post av Norsk Test v/Båtførerregisteret.no. Ved bestått prøve er vanlig behandlingstid 2-4 uker før beviset dukker opp i posten. Du kan hele tiden følge status på din profil i registeret. OBS: Har man lagt inn et bilde som ikke er blitt godkjent blir ikke beviset produsert før dette blir rettet opp i. Ved bestått prøve kan ikke kandidaten selv endre/legge inn bilde. Send oss et nytt bilde som godkjenner kravene til post@waypointmaritime.no så ordner vi dette for deg.

 

Jeg har behov for tilrettelagt prøve - hva gjør jeg?
Visst du kan dokumentere behovet, for eksempel ved skrive- og lesevansker har du mulighet til å få tilrettelegging under eksamen. Det er mulig å få 20 minutter ekstra tid på eksamen (totalt 80 minutter) samt hjelp til opplesing av spørsmål og svaralternativ. Visst man har behov for tilrettelegging under eksamen må dette krysses av for ved påmelding til kurs/eksamen og dokumentasjonen medbringes under kursdagen for fremvisning til testleder/instruktør.

 

Hvor gammel må jeg være for å ta båtførerprøven?
Du kan avlegge båtførerprøven fra fylte 14 år, men båtførerbeviset blir først utstedt når du har fylt 16 år. Det er ikke mulig å ta båtførerprøven før man er fylt 14, selv om dette bare er noen dager/uker til. For deg som er under 16 år gjelder reglene om at du kan føre båter med lengde inntil 8 meter og som har maks hastighet på 10 knop eller som har motor med maks effekt på 10 hestekrefter, uavhengig om du har bestått båtførerprøven eller ikke.

 

Trenger jeg kurs i forkant av eksamen?
Du er ikke pålagt til å ta kurs i forkant av båtførerprøven, men de fleste opplever et kurs som nyttig og lærerikt. Waypoint Maritimes instruktører har alle bred maritim kompetanse og utdanning og er erfarne både når det gjelder pedagogikk og formidling.

 

Hvor stor båt kan jeg føre med båtførerbevis?
Ved bestått båtførerprøve kan du føre norske fritidsbåter opptil 15 meter (49,21 fot) innenfor Norges grenser. Dersom du er født før 1.1.1980, kan du føre båter opp til 15 meter uten båtførerbevis eller annet kvalifikasjonsbevis, selv om Sjøfartsdirektoratet anbefaler alle å ta båtførerprøven - uavhengig av når man er født. Dersom du er født etter 1.1.1980 og er over 16 år, kan du føre norsk fritidsbåt inntil 8 meter (26,25 fot) og med motor opp til 25 hestekrefter uten båtførerbevis. For deg som er under 16 år, gjelder reglene om at du kun kan føre båt med lengde inntil 8 meter og som har maks hastighet på 10 knop eller som har motor med maks effekt på 10 hestekrefter.

 

Meld deg på kurs
Båtførerprøven

Båtførerprøven er en obligatorisk teoretisk prøve for førere av mindre fritidsbåter i Norge. Prøven tar for seg grunnleggende sjømannskap, lover og regler, navigasjon og kartlesing.

Fritidsskipperkurs D5L

Vi har utviklet et kurs som skal gi deltagerne god praktisk forståelse av manøvrering, navigasjon, teknologi og sikkerhet.

Vi kommer til deg!

Driver du en organisasjon, idrettslag eller forening? Kunne du tenkt deg å avholdt båtførerkurs for dine medlemmer? Vi har muligheten å avholde kurs lokalt hos dere. Vi kan tilby redusert pris på blant annet båtførerprøven samt kick back pr kursdeltaker.