Waypoint Maritime logo
Fritidsskipper D5L-A påbyggingskurs

Fritidsskipper D5L-A påbyggingskurs

D5LA er et tilleggskurs for dem som er innehaver av et fritidsskippersertifikat (D5L) og ønsker å bygge på dette. Påbyggingskurset er på 45 undervisningstimer, og består av fag som astronavigasjon, verdensmeterologi og oceanografi, samt innføring i publikasjoner og regelverk. 

Bestått kurs gir deg rett til å føre norske fritidsfartøy med skroglengde inntil 24 meter i uinnskrenket fartsområde (alle farvann). Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen.