D6 Kurs


Hva er D6?

Dekksoffiser klasse 6 er det sertifikatet skipsfører må ha for å føre fartøy i næring som har største lengde 8-24 meter i fartsområde «liten kystfart eller mindre», som etter forskrift om mindre lasteskip skal ha fartøysinstruks.

Waypoint Maritime starter nå kursingen mot D6. Kurset er en kombinasjon av nettkurs og samlingsbasert klasseromsundervisning, og består av 110 skoletimer med undervisning. Kurset dekker den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å søke ut sertifikatet. 

Kurset arrangeres vanligvis over to uker på dagtid. Andre løsninger er også aktuelle på forespørsel. For bedrifter og andre større grupper blir kurset avholdt direkte hos dere. Nødvendig kursmateriell og eksamensavgifter er inkludert i prisen. 


Ønsker du eller din bedrift et uforpliktende tilbud, eller kartlegging av din bedrifts behov? Ta gjerne kontakt med oss på post@waypointmaritime.no eller telefon 55 33 07 00. 


Tilleggsopplysninger:

 - Kompetansekrav til radiooperatører stilles uavhengig av D6 og må tilfredsstilles etter «forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger (955)»

 - Kompetansekrav D6 medfører videre at fartøy med største lengde 15 meter eller mer og under 24 meter vil få redusert sertifikatkrav til skipsfører i fartsområde liten kystfart og mindre. Det er i dag krav til minimum kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 i disse fartsområdene.

- Med mobile simulatorer tilbyr vi landsdekkende kurs i nye og eksisterende sertifikatkrav. Med bakgrunn i våre godkjenninger som kurs- og kompetansesenter kan rederiet være sikker på at alt personell vil bli tilegnet den nødvendige kompetanse eller høyere som kreves av læreplan utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Waypoint Maritime er sertifisert av DNV-GL. 

Kontakt oss:

E-post: Post@waypointmaritime.no

Tlf: 55 33 07 00

 • Hvem trenger kurset?

  Personer som skal føre skip i næring med skroglengde opptil 24 meter i fartsområde "liten kystfart eller mindre". 

  https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/endringer-i-forskrift-om-kvalifikasjoner-og-sertifikater-for-sjofolk/

 • Hvilke fag består kurset av?

  Kurset består av følgende fag: 


  - Navigasjon 

  - Stabilitet

  - Operasjonell ledelse 

  - Teknologi/motorlære 

  - Praktisk læring 

 • Annet

  - Nødvendig kursmateriell og alle eksamensavgifter er inkludert i prisen. 

  - Eksamen består av skriftlig eksamen i navigasjon, stabilitet, operasjonell ledelse og teknologi/motorlære. Emnet praktisk læring har ingen skriftlig eksamen, men gjennomføring skal dokumenteres. 

  - For bedrifter eller større grupper kommer vi direkte til dere for å gjennomføre kursing. Pris etter avtale. 

D6

Det er for tiden 1 kurs tilgjengelig
15. March 2021
kl 08:00 - 16:00
Bergen: D6 - dekksoffiser klasse 6
Strandgaten 223, 5004 Bergen, Norge
Pris
kr 34 900,-