D6 Kurs

Hva er D6?

Waypoint Maritime har etter «Høring om endring i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk» gjennomgått forskriftsforslaget og tolket hva som blir den faktiske endring og hvilke krav som stilles til rederier og næringsytere som driver fartøy med største lengde 8-24 meter.

Ønsker du å vite mer om kompetansekrav for ditt fartøy? Ta gjerne kontakt med oss, så kartlegger vi behovene for ditt rederi.

D6:
Dekksoffiser klasse 6 er det sertifikatet man (skipsfører) må ha for å føre fartøy i næring som har største lengde 8-24 meter i fartsområde «liten kystfart» og mindre», som etter forskrift om mindre lasteskip skal ha fartøysinstruks.

Fritak fra D6:
 - Fartøy som maksimalt kan føre 1000kg last (Definert av fabrikk-skilt / CE-Godkjenning).
 - Fartøy som utfører løft hvor krengende moments arm ikke overstiger 0,100 meter.
 - Fartøy som drives etter 1400 forskriften (passasjer forskrift, 12 passasjerer eller færre).
 - Fartøy med bruttotonnasje 500 eller mer (500BRT).

 

NB!
 - For sistnevnte fartøys gruppe (8-15m uten til fartøysinstruks) med dokumentert begrensning til fartsområde 1 og 2, kreves det ikke sertifikat for skipsfører.

Tilleggsopplysninger:
 - Kompetansekrav til radiooperatører stilles uavhengig av D6 og må tilfredsstilles etter «forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger (955)»

 - Kompetansekrav D6 medfører videre at fartøy med største lengde 15 meter eller mer og under 24 meter vil få redusert sertifikatkrav til skipsfører i fartsområde liten kystfart og mindre. Det er i dag krav til minimum kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 i disse fartsområdene.

Med mobile simulatorerer tilbyr vi landsdekkende kurs i nye og eksisterende sertifikatkrav og med bakgrunn i våre godkjenninger som kurs og kompetansesenter kan rederiet være sikker på at alt personell vil bli tilegnet den nødvendige kompetanse eller høyere som kreves av læreplan utstedt av Sjøfartsdirektoratet.

E-post: Post@waypointmaritime.no

Tlf: 55 33 07 00

D6

Det er for tiden 2 kurs tilgjengelig
24. September 2020
kl 16:30 - 22:00
D5L Fritidsskipper (D6*) - Kurs over tre langhelger
Oslo Motorbåtforening, Sjølyst Marina, Drammensveien 160, 0278 Oslo, Norge
Pris
kr 17 500,-
15. October 2020
kl 16:30 - 22:00
D5L Fritidsskipper (D6*) - Kurs over tre langhelger
Strandgaten 223, 5004 Bergen, Norge
Pris
kr 17 500,-