D6 Kurs - Dekksoffiser 6

Waypoint Maritime tilbyr kurs innen D6 både som nettkurs, klasseromsundervisning samt praktisk utsjekk for den som ønsker å konvertere fritidsskipper (D5L) til dekksoffiser 6 (D6). Waypoint Maritime kan også lage egne tilpassede løsninger hvor man kombinerer nettkurs, klasseromsundervisning og samlinger til den enkelte ved forespørsel. Waypoint Maritime har 65 testsentre i Norge hvor man kan ta eksamen.

Kursene gir teoretisk og praktisk opplæring (praktisk utsjekk) til nivå Dekksoffiser kompetansesertifikat klasse 6 (D6) i henhold til Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk §23a og tilhørende emneplan/læreplan publisert på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Nettkurset og klasseromsundervisningen vil kreve en del egeninnsats, men instruktør vil være tilgjengelig for å besvare eventuelle problemstillinger.

Kurset består av følgende fag: navigasjon, stabilitet, operasjonell ledelse, teknologi/motorlære, praktisk læring.

Tilleggsopplysninger:

 - Kompetansekrav til radiooperatører stilles uavhengig av D6 og må tilfredsstilles etter «forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger (955)»

 - Kompetansekrav D6 medfører videre at fartøy med største lengde 15 meter eller mer og under 24 meter vil få redusert sertifikatkrav til skipsfører i fartsområde liten kystfart og mindre. Det er i dag krav til minimum kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 i disse fartsområdene.

- Med mobile simulatorer tilbyr vi landsdekkende kurs i nye og eksisterende sertifikatkrav. Med bakgrunn i våre godkjenninger som kurs- og kompetansesenter kan rederiet være sikker på at alt personell vil bli tilegnet den nødvendige kompetanse eller høyere som kreves av læreplan utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Waypoint Maritime er sertifisert av DNV-GL.

Bedrifter og større grupper

Waypoint Maritime ønsker å være en fleksibel kurstilbyder. Vi har derfor mulighet å avholde D6 kurset lokalt hos kunde. Vi kan være behjelpelig med å kartlegge bedriftens behov og lage et kostnadseffektivt kursopplegg basert på dette. Dette kan også løses med kombinasjoner av digitale samlinger, klasseromsundervisning og nettkurs. 

For ett tilbud fyll ut skjema her.

Du kan også ta kontakt på telefon 5533 0700, post@waypointmaritime.no eller via chat.

 • Klasserom

  Klasseromsundervisning avholdes i klasserom mandag - fredag i to uker. Undervisningen gjennomføres med forelesninger, oppgaver og praksis på båt. Kurset holdes av erfarne instruktører med lang fartstid fra maritim sektor. Vi legger opp til undervisning med oppstart hver dag kl 09:00 og som avsluttes 15:00. Det kreves noe egeninnsats etter endt undervisning med oppgaver som skal løses til påfølgende kursdag. Eksamen og praksis holdes i løpet av de to kurs ukene.

  Oversikt over eksamener:
  2.1 Navigasjon 3 timers skriftlig eksamen
  2.2 Navigasjonshjelpemidler 1,5 timer skriftlig eksamen
  2.3 Sjøveisregler og brovakthold 1,5 timer skriftlig eksamen
  3 Stabilitet 3 klokketimer skriftlig eksamen
  4 Operasjonell ledelse 1,5 timer skriftlig eksamen
  5 Teknologi/motorlære 1,5 timer skriftlig eksamen
  Praksis utgjør 15 klokketimer og krever deltakelse for bestått kurs.

 • Nettkurs

  Nettkurset består av videolæring, tekst og oppgaver som du skal løse. Etter hver modul vil det være kontrollspørsmål slik at du kan teste deg selv. Før du får tilgang til nettkurset vil det avholdes en digital samling hvor vi gjennomgår nettkurset og pensum. Nettkurset består av fire fagmoduler. Nettkurset avsluttes med en samlingshelg hvor både praksis og eksamen gjøres, fortrinnsvis i Bergen. Eksamen kan gjennomføres på et av våre 65 testsentre slik at du trenger en dag til praksis i Bergen. Praksis kan også avholdes andre steder i landet men dette må avtales i forkant av nettkurset. Eksamen avholdes i seks emner som gjennomgås i nettkurset.

  Som kursdeltaker bør du beregne tre til fire uker for å gjennomgå nettkurset på en tilfredsstillende måte. Nettkurset kan gjøres mer intensivt dersom du ønsker dette. Dette er helt opp til deg. Nettkurset er beregnet å ta omlag 110 skoletimer.

  Oversikt over eksamener:
  2.1 Navigasjon 3 timers skriftlig eksamen
  2.2 Navigasjonshjelpemidler 1,5 timer skriftlig eksamen
  2.3 Sjøveisregler og brovakthold 1,5 timer skriftlig eksamen
  3 Stabilitet 3 klokketimer skriftlig eksamen
  4 Operasjonell ledelse 1,5 timer skriftlig eksamen
  5 Teknologi/motorlære 1,5 timer skriftlig eksamen
  Praksis utgjør 15 klokketimer og krever deltakelse for bestått kurs.

 • Praktisk utsjekk (Konvertering av D5L til D6)

  Vi utfører også praktisk utsjekk for de som ønsker å konvertere fritidsskippersertifikatet til D6. Praktisk utsjekk gjennomføres på en dag i båt. Vi avholder praktisk utsjekk i hele Norge på forespørsel.

D6

Det er for tiden 10 kurs tilgjengelig
27. January 2022
kl 16:30 - 22:00
D6 kurs over tre langhelger i klasserom eller i kombinasjon med nettkurs
Thon Hotel Saga, Skippergata 11, 5527 Haugesund, Norge
Pris
kr 34 990,-
31. January 2022
kl 20:00 - 21:00
Nettkurs: Dekksoffiser klasse 6
Internett - Zoom, 0000 Norge, Norge
Pris
kr 19 990,-
10. February 2022
kl 16:30 - 22:00
D6 kurs over tre langhelger i klasserom eller i kombinasjon med nettkurs
Oslo Motorbåtforening, Drammensveien 164, Sjølyst Marina, 0277 Oslo, Norge
Pris
kr 34 490,-
14. February 2022
kl 09:00 - 15:00
Bergen: D6 klasseromsundervisning
Strandgaten 223, 5004 Bergen, Norge
Pris
kr 34 990,-
17. February 2022
kl 16:30 - 22:00
Bergen: D6 klasseromsundervisning
Strandgaten 223, 5004 Bergen, Norge
Pris
kr 34 990,-
17. February 2022
kl 16:30 - 22:00
Kristiansand: D6 klasseromsundervisning
Thon Hotel Kristiansand, Markensgate 39, 4612 Kristiansand, Norge
Pris
kr 34 990,-
28. February 2022
kl 20:00 - 21:00
Nettkurs: Dekksoffiser klasse 6
Internett - Zoom, 0000 Norge, Norge
Pris
kr 19 990,-
14. March 2022
kl 09:00 - 15:00
Bergen: D6 klasseromsundervisning
Strandgaten 223, 5004 Bergen, Norge
Pris
kr 34 990,-
17. March 2022
kl 16:30 - 22:00
Bergen: D6 klasseromsundervisning
Strandgaten 223, 5004 Bergen, Norge
Pris
kr 34 990,-
28. March 2022
kl 20:00 - 21:00
Nettkurs: Dekksoffiser klasse 6
Internett - Zoom, 0000 Norge, Norge
Pris
kr 19 990,-