D6 Kurs

Hva er D6?

Waypoint Maritime har etter «Høring om endring i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk» gjennomgått forskriftsforslaget og tolket hva som blir den faktiske endring og hvilke krav som stilles til rederier og næringsytere som driver fartøy med største lengde 8-24 meter.

Ønsker du å vite mer om kompetansekrav for ditt fartøy? Ta gjerne kontakt med oss, så kartlegger vi behovene for ditt rederi.

D6:
Dekksoffiser klasse 6 er det sertifikatet man (skipsfører) må ha for å føre fartøy i næring som har største lengde 8-24 meter i fartsområde «liten kystfart» og mindre», som etter forskrift om mindre lasteskip skal ha fartøysinstruks.

 

Tilleggsopplysninger:
 - Kompetansekrav til radiooperatører stilles uavhengig av D6 og må tilfredsstilles etter «forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger (955)»

 - Kompetansekrav D6 medfører videre at fartøy med største lengde 15 meter eller mer og under 24 meter vil få redusert sertifikatkrav til skipsfører i fartsområde liten kystfart og mindre. Det er i dag krav til minimum kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 i disse fartsområdene.

Med mobile simulatorerer tilbyr vi landsdekkende kurs i nye og eksisterende sertifikatkrav og med bakgrunn i våre godkjenninger som kurs og kompetansesenter kan rederiet være sikker på at alt personell vil bli tilegnet den nødvendige kompetanse eller høyere som kreves av læreplan utstedt av Sjøfartsdirektoratet.

E-post: Post@waypointmaritime.no

Tlf: 55 33 07 00

Ingen kurs

Det er for øyeblikket ikke satt opp noen tidspunkter for dette kurset, kom tilbake senere.