D6 - Dekksoffiser klasse 6

Klasseromsundervisning avholdes i klasserom mandag - fredag. Undervisningen gjennomføres med forelesninger, oppgaver og praksis på båt. Oppstart mandag kl 09.00.