D6

Praktisk utsjekk for D6 - dekksoffiser klasse 6. Gjeldende for dem som ikke kan dokumentere godkjent fartstid og/eller skal konvertere D5L til D6. For pensum til utsjekk, se www.sdir.no