D6 - Dekksoffiser klasse 6

Du vil få tilgang til nettkurset innen en virkedag fra du er påmeldt. Så går du gjennom nettkurset før man møter til klasseromsundervisning. Klasseromsundervisning er mandag-fredag med oppstart mandag klokken 09:00.