D6

Oppstartssamling for nye nettkursdeltagere. Fagansvarlig for D6 vil ta dere gjennom nettkurset, inkl. anbefalte arbeidsmetoder. Man vil deretter få utdelt tilgang til nettkurset i sin helhet. Eksamener og praksis må avtales utenom.