Fritidsskipperkurs D5L - Fiskeskipper C

Klasseromsundervisning over 2 uker, mandag til fredag, med praksis på båt. Oppstart mandag kl. 09.00.