Fritidsskipper (D5L)

Kurset går over 120 skoletimer og er et intensivkurs over 3 langhelger torsdag til søndag + praksis og eksamener. Fullført kurs fører til fritidsskippersertifikatet (D5L).

Hva er D5L og D5LA?

Hvis du ønsker å føre fritidsbåt med skroglengde fra 15 meter inntil 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat (D5L). Med D5L kan du føre norske fritidsfartøy i stor kystfart (Forskrift om fartsområder § 13). D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

For mindre båter mellom 8 og 15 meter skroglengde trenger du båtførersertifikat. Se våre sider for informasjon om båtførerprøven

Hva er kravene?

Bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter (godkjent av Sjøfartsdirektoratet)
Gyldig helseerklæring 
Dokumentert godkjent fartstid (eventuelt praktisk utsjekk)
Fylt 18år
Det er også mulig å få utstedt fritidssertifikat dersom du er eller har vært innehaver av et sertifikat etter STCW-konvensjonen, eller har bestått en eksamen som dekker vedlegg III tabell A-II/3 i kvalifikasjonsforskriften. For mer utfyllende informasjon se Sjøfartsdirektoratet sine sider.

Hva kan vi tilby?

Vi er et godkjent kurssenter av Sjøfartsdirektoratet og har lang erfaring med å lære bort kunnskap til nye skippere. Vi har utviklet et kurs som skal gi deltagerne god praktisk forståelse av manøvrering, navigasjon, teknologi og sikkerhet. Dette vil skape et godt grunnlag for å utløse sertifikat etter endt kurs.

Våre kurs er mobile og vi reiser gjerne til deg og holder kurs. Kontakt våre kurssenter for mer informasjon.

Kurset er på totalt 120 obligatoriske skoletimer fordelt på 103t teori og 17t praksis. Våre instruktører gjør sitt ypperste for lære bort pensum på en lettfattelig måte og vil justere undervisningen etter deltagernes behov. Alle våre instruktører er meget motiverte for å lære opp nye skippere. I tillegg til utdannelse og erfaring, har instruktørene våre de fleste maritime sertifikat, minimum gyldig D3, GOC og kursledersertifikat i henhold til STCW. Våre kurs revideres fortløpende etter gjeldene regelverk.

Er dere en bedrift eller gruppe på min. 10 personer tilrettelegger vi gjerne et eget kurs for dere. Kontakt oss her


For mer informasjon se Pensum.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer deg.

E-post: post@waypointmaritime.no  

Tlf: 55 33 07 00 

 

Ingen kurs

Det er for øyeblikket ikke satt opp noen tidspunkter for dette kurset, kom tilbake senere.