Fritidsskipper (D5L)

Hva er D5L og D5LA?

Med D5L kan du føre norske fritidsfartsøy i stor kystfart. D5LA gir rettigheter til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde (alle farvann). Fritidsskippersertifikat (D5L/ D5LA) gir førerrettigheter inntil 24 meters lengde. Skal du føre et fritidsfartøy med skroglengde fra 15 meter og inntil 24 meter må du ha et fritidsskippersertifikat.

Hva er kravene?

  • Bestått fritidsskippereksamen hos et kurssenter (godkjent av Sjøfartsdirektoratet)
  • Gyldig helseerklæring 
  • Dokumentert godkjent fartstid (eventuelt praktisk utsjekk)
  • Fylt 18år

Det er også mulig å få utstedt fritidssertifikat dersom du er eller har vært innehaver av et sertifikat etter STCW-konvensjonen, eller har bestått en eksamen som dekker vedlegg III tabell A-II/3 i kvalifikasjonsforskriften.

Hva kan vi tilby?

Vi har utviklet et kurs som skal gi deltagerne god praktisk forståelse av manøvrering, navigasjon, teknologi og sikkerhet. Dette vil skape et godt grunnlag for å utløse sertifikat etter endt kurs.

Kurset er på totalt 120 obligatoriske skoletimer fordelt på 103t teori og 17t praksis. Våre instruktører gjør sitt ypperste for lære bort pensum på en lettfattelig måte og vil justere undervisningen etter deltagernes behov. Alle våre instruktører er meget motiverte for å lære opp nye skippere. I tillegg til utdannelse og erfaring, har instruktørene våre de fleste maritime sertifikat, minimum gyldig D3, GOC og kursledersertifikat i henhold til STCW. Våre kurs revideres fortløpende etter gjeldene regelverk.

For mer informasjon se Pensum eller Sjøfartsdirektoratet sine sider.

Vi er mobile, slik at vi kan komme til deg!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer deg.

E-post post@waypointmaritime.no  

Tlf: 55 33 07 00.