STCW Passasjer- og krisehåndtering

Alle sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering. Med dette kurset oppfyller du kravene til nødvendig opplæring. 

 • Hvem trenger kurset?

  Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på passasjerskip eller roro-passasjerskip, og som har plikter i en beredskapssituasjon.

  Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon. 

 • Kursets innhold

  Kurs i passasjer- og krisehåndtering holdes i henhold til STCW-konvensjonens regel V, avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen emnene passasjerhåndtering, sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder, krisehåndtering og menneskelig adferd og passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger.

  Det er ingen krav til forkunnskaper. 

 • Praktisk info

  Varighet: 2 dager 

  Språk: Kurs og tilhørende skriftlig eksamen holdes på norsk. 

  Eksamen: Skriftlig eksamen med gitte svaralternativ. 

  Agenda: 

  • Ulykkespotensiale
  • Alarminstruks og sikkerhetsplan
  • Aspekter ved ledelse av folkemengder
  • Håndtering av personer som trenger spesiell assistanse.
  • Effektiv kommunikasjon og krisekommunikasjon
  • Stress og stressmestring
  • Faktorer som påvirker menneskelig atferd
  • Bruk av interne- og eksterne ressurser
  • Effektiv ledelse i nødssituasjoner

Ingen kurs

Det er for øyeblikket ikke satt opp noen tidspunkter for dette kurset, kom tilbake senere.