ROC (Radiooperatør)

ROC-kurset går over 39 obligatoriske skoletimer fordelt på teori og praksis. Kurset gir den faglige og teoretiske kompetansen for å utløse et sertifikat etter avsluttende skriftlig og muntlig eksamen.

I mindre norske skip og flyttbare innretninger er det krav om å ha både radiokommunikasjon utstyr som opererer i GMDSS systemet og kvalifiserte radiooperatører ombord om fartøyet opererer i fartsområde A1. For å bli kvalifisert radiooperatør må man inneha ROC.

Hva er ROC?

ROC – ”Restricted Operators Certificate” er et internasjonalt radiooperatørsertifikat for yrkesbåter utstyrt med GMDSS radioutstyr (I henhold til STCW 2010 konvensjonen).

Begrenset radiooperatørsertifikat er for mannskap på yrkesbåter over 8m som skal operere påbudt VHF og GMDSS radioutstyr i fartsområde A1. For fartsområde utenfor VHF DSC dekning (A1) må minst en om bord ha et GOC sertifikat.

Hva er kravene?

  • Personer må være fylt 18 år før ROC-sertifikatet kan utstedes.
  • GMDSS-sertifikatet må fornyes hvert femte år.

Hva kan vi tilby?

Vi holder kurs for private og bedrifter. Vårt radioutstyr er mobilt, slik at vi kan komme til deg. Vi har holdt kurs for store og små aktører innen fiskeri og offshore i hele Norge med gode resultater. Vi har utviklet et kurs som skal gi deltagerne en helhetlig- praktisk og teoretisk forståelse av GMDSS og et godt grunnlag for å utløse sertifikat etter endt skriftlig og muntlig eksamen.

Kurset er på totalt 39 obligatoriske skoletimer fordelt på teori og praksis. Våre instruktører gjør sitt ypperste for lære bort pensum på en lettfattelig måte og vil justere undervisningen etter deltagernes behov.

Deltagerne vil bli testet underveis i kurset for å sikre at de er klare for å avlegge eksamen i regi av Telenor Maritim Radio, som tar en tilleggsavgift på kr. 2.100,- for Eksamen.

Alle våre instruktører har gyldig D3, GOC og kursledersertifikat i henhold til STCW i tillegg til lang erfaring fra sjø og undervisning. Våre kurs revideres fortløpende etter gjeldene regelverk.

Er dere en bedrift eller gruppe på min. 10 personer tilrettelegger vi gjerne et eget kurs for dere. Kontakt oss her.

Ta kontakt for mer informasjon! Du kan også se Sjøfartsdirektoratet eller Telenor Kystradio sine sider.


Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer deg.

E-post: Post@waypointmaritime.no 

Tlf: 55 33 07 00

 

Ingen kurs

Det er for øyeblikket ikke satt opp noen tidspunkter for dette kurset, kom tilbake senere.