Webinar inkludert nettkurs for båtførerprøven


Vårt webinar er et nettbasert seminar hvor en av våre dyktige instruktører er tilgjengelig live på nettet. Vi går felles gjennom pensum for båtførerprøven, og instruktøren vil jobbe sammen med deltakerne i praktiske oppgaver.


Hva får du som kunde?

 • Et 3-timers webinar hvor en erfaren instruktør veileder deg og går igjennom pensum. Instruktøren vil også demonstrere metoder for arbeid i kart og navigasjon. 
 • Muligheten til å anonymt stille spørsmål til instruktør underveis. Spørsmålene sendes via chat og besvares i plenum. 
 • Kostnadsfri tilgang til vårt forberedende nettkurs med videoer, kontrollspørsmål og en tentamen med 50 eksamensrelaterte spørsmål.
 • Tilgang til opptak av webinaret slik at du kan jobbe videre med nettkurset og webinaret som forberedende materiell til eksamen. 
 • Ved ønske eller behov vil du ha mulighet til å booke 1-1 undervisning for de delene av nettkurset du ønsker grundigere gjennomgang på. 
 • Det vil bli lagt opp til et nytt webinar som repetisjon før eksamen for dem som ønsker dette. 


Hvordan holdes eksamen? 

Som følge av det pågående koronautbruddet er alle utdanningsinstitusjoner pålagt å holde stengt t.o.m mandag 13.april. Tiltaket kan forlenges. 

For eksamen innebærer dette at vi avventer ytterligere informasjon for når vi igjen kan åpne våre klasserom. Vi er i tett dialog med myndighetene og jobber med å få dispensasjon til å avholde eksamen i seperate, mindre grupper som tilfredsstiller kravene til smittevern. Vi har også søkt om tillatelse til å avholde nettbasert eksamen. 

Alle deltakere som er påmeldt kurs, nettkurs eller webinar via Waypoint Maritime vil være en førsteprioritert for en snarlig gjennomførelse av eksamen så snart dispensasjonene er godkjent eller kravene til utdanningsinstitusjoner blir endret. Løpende oppdatert informasjon blir sendt ut til hver enkelt underveis.

Eksamen vil bli avholdt på våre 65 testsentre over hele landet så snart myndighetene åpner opp for klasseromsundervisning. 

Merk at eksamensavgift på kr 768,- må betales til Båtførerregisteret før man avlegger eksamen. Denne avgiften dekker også utstedelse av ditt båtførerbevis. 

 • Eksamen

  Båtførerprøven er en elektronisk prøve med totalt 50 oppgaver, delt opp i fire hovedemner: 

  1. Sjømannskap 2. Lover og regler 
  3. Navigasjon og kartlesing 4. Spesielt viktige emner

  Prøven må avlegges på et godkjent testsenter, og spørsmålene må besvares i løpet av én time. Ved dokumentert behov kan man be om totalt 20 minutter ekstra tid på eksamen. 


  Det vil bli utdelt kart under eksamen. I tillegg vil det være lov med følgende hjelpemidler:

  - Kalkulator
  - Linjal eller parallellforskyver
  - Blyant/penn
  - Passer eller stikkpasser
  - Kladdeark

  Alle tillatte hjelpemidler kan lånes av oss.

  Under gjennomføringen av prøven vil det være en testleder tilstede for å passe på at alt går riktig for seg. Dersom du ikke består båtførerprøven kan du tidligst avlegge ny prøve etter 14 dager.

  Eksamenavgift til Båtførerregisteret på kr 768,- må betales før avleggelse av eksamen. 


  * Som følge av det pågående koronautbruddet er alle utdanningsinstitusjoner pålagt å holde stengt t.o.m mandag 13.april. Tiltaket kan forlenges. 

  For eksamen innebærer dette at vi avventer ytterligere informasjon for når vi igjen kan åpne våre klasserom. Vi er i tett dialog med myndighetene og jobber med å få dispensasjon til å avholde eksamen i seperate, mindre grupper som tilfredsstiller kravene til smittevern. Vi har også søkt om tillatelse til å avholde nettbasert eksamen. 

  Alle deltakere som er påmeldt kurs, nettkurs eller webinar via Waypoint Maritime vil være en førsteprioritert for en snarlig gjennomførelse av eksamen så snart dispensasjonene er godkjent eller kravene til utdanningsinstitusjoner blir endret. 

  Eksamen vil bli avholdt over hele landet på våre 65 godkjente testsentre så snart myndighetene åpner opp for klasseromsundervisning. 

 • 1-1 undervisning

  Det vil bli tilrettelagt for 1-1 undervisning for dem som ønsker, eller har behov for dette etter gjennomført webinar. Undervisningen vil da foregå mellom deg og en av våre dyktige instruktører via vår webløsning. Instruktøren vil ha fokus på områdene i pensum du føler deg usikker på i forkant av eksamen, og du vil få anledning til å spørre om den hjelpen du måtte behøve. 

  Prisen for privatundervisning er kr 650,- for én time og kr 999,- for totalt to timer med instruktør.

  Dersom dette er aktuelt for deg tar du kontakt direkte med oss på post@waypointmaritime.no for mer informasjon og bestilling. 

 • Repetisjon før eksamen

  Skulle du ønske en repetisjon av pensum i forkant av eksamensdagen vil du få anledning til å delta på vårt repetisjonswebinar. Dato for repetisjon vil bli satt så nærme eksamen som er mulig og hensiktmessig, og påmelding til denne vil du bli informert om via e-post. 

  På repetisjonswebinaret vil du få en oppfriskning av pensum, samt anledning til å spørre instruktør om det du måtte lure på før avleggelse av eksamen. 

  Vi anbefaler å jobbe selvstendig med opptak av ordinært webinar og nettkurset i kombinasjon frem mot kursdagen. På denne måten vil du ha større utbytte av webinarene, vite hvor du synes pensum er vanskelig og notere spørsmål du ønsker å stille instruktør underveis. 

Ingen kurs

Det er for øyeblikket ikke satt opp noen tidspunkter for dette kurset, kom tilbake senere.